Headquartered in State, California. U.S. 10892 Ranney Ave Grden Grove. CA, 92843, Office II, in Washington DC, Virginia & Maryland, W3117 White Daisy Place, Fairfax, VA 22031,

Rev. Nguyen Cong Chinh
President. Dir. CEO.Project to upgrade and develop religious freedom.
The Council of The Ethnic  Peoples and Religions of Vietnam (CPRVN)
Phone    –  +1 (714) 468-3409,(vietnamese) – +1(714) 833 6296 (English) 
Please visit the Website

Mọi sự đóng góp gửi vào địa chỉ: “Council cprvn”; Mã số thuế, “83-424-1480”, giúp đở cho tù nhân lương tâm hoặc cho người Việt tỵ nạn tại Thailand hay quỹ xã hội cứu trợ giúp cho những nạn nhân bị đàn áp khác, quý vị sẻ được khấu trừ khai thuế theo luật liên bang Hoa kỳ,