The Council of The Ethnic Peoples and Religions of Vietnam (CPRVN) CPRVN Council Headquarters: in Southern California.10892 Ranney Ave Garden Grove. CA, 92843, The Representative Offices: Washington DC, W 3117 White Daisy Place, Fairfax, VA 22031, North Carolina, 1417 South English Street Greenboro, NC, 2740,

Rev. Nguyen Cong Chinh
President. Dir. CEO.Project to upgrade and develop religious freedom.
The Council of The Ethnic  Peoples and Religions of Vietnam (CPRVN)
Phone    –  +1 (714) 468-3409,(vietnamese) – +1(714) 833 6296 (English) 
Please visit the Website

Mọi sự đóng góp xin quý vị Ký Check “Council cprvn”; Mã số thuế, “83-424-1480”, giúp đở cho tù nhân lương tâm hoặc cho người Việt tỵ nạn tại Thailand hay quỹ xã hội cứu trợ giúp cho những nạn nhân bị Cộng sản đàn áp. Mọi sự đống góp của quý vị sẻ được khấu trừ khai thuế theo luật liên bang Hoa kỳ,