Vietnamese People’s Evangelical Fellowship (VPEF)

Tây nguyên ngày, 02/10/2007


THÔNG CÁO BÁO CHÍ

(Làm tại Tây nguyên, Việt nam)

Kính gữi – Thủ tướng chính phủ : Nguyễn Tấn Dũng
– Bộ trưởng bộ công an Việt nam : Lê Hồng Anh
– Quốc hội Âu châu
– Chủ tịch nước, ngài : Nguyễn Minh Triết
– Quốc hội Hoa kỳ
– Các Uỷ Ban Tự Do tôn giáo Quốc tế
– Các Uỷ Ban nhân Quyền quốc tế.
– Các cơ quan truyền thông báo chí quốc tế
– Cộng đồng cơ đốc nhân trong nước và quốc tế,

* Trong thời điểm Uỷ ban tự do tôn giáo Hoa kỳ mới vừa có bản báo cáo về các hoạt động tự do tôn giáo tại Việt nam năm 2007, bên cạnh dự luật nhân quyền HR 3096 của Hạ Viện Hoa kỳ được trình lên Thượng Viện Hoa kỳ về tình nhân quyền tại Việt nam 

1.HÀNH VI VI PHẠM NHÂN QUYỀN & TỰ DO TÍN NGƯỠNG TÔN GIÁO


* Ngay khi bản báo cáo các hoạt động tự do tôn giáo tại Việt nam năm 2007 và dự luật nhân quyền HR 3096 được cập nhật rộng rãi khắp các phương tiện truyền thanh trên quốc tế, thì ngay tại Cao nguyên trung phần tình trạng vi phạm nhân quyền và tự do tôn giáo vẫn còn tiếp tục xẫy ra, chúng tôi có thể đưa ra một số chứng từ về việc công an thẩm vấn các Mục sư – truyền đạo thuộc Giáo phái Tin lành Mennonite Việt nam, có những trường hợp bị công an đánh, hoặc đưa ra đấu tố trước dân làng, chính quyền sở tại đã dùng những tờ báo với các nội dung vu khống bôi nhọ các Mục sư lành đạo Giáo hội, sau đó Photocoppy ra nhiều bản và phát tán trong các ngôi làng có tín đồ tin lành, chính quyền tổ chức nhiều cuộc đấu tố vắng mặt và bắt dân làng ký vào bản cam kết với nội dung,

Nếu ai đón tiếp Mục sư Nguyễn Công Chính trong nhà thì cả nhà đó sẽ bị chính quyền bắt, cách đây 50 năm chính quyền cộng sản Việt nam cũng thường tổ chức những cuộc đấu tố như thế này nhằm đánh phá bất cứ những ai không có tinh thần đi theo đường lối của đảng cộng sản, đây là cách chính quyền đàn áp tôn giáo rất tinh vì và xão quyệt, làm cho các tín đồ xa lánh và không dám tiếp xúc với Mục sư, chia rẽ mối quan hệ giữa Mục sư với tín đồ, phân hoá cô lập nhằm đánh phá các Hội thánh địa phương, ĐÂY LÀ MỘT HÀNH VI VI PHẠM NHÂN QUYỀN & TỰ DO TÔN GIÁO CÓ HỆ THỐNG QUA NHIỀU HÌNH THỨC, NHẰM BẮT HẠI NGƯỜI LÃNH ĐẠO ĐÁNH PHÁ CÁC HỘI THÁNH ĐỊA PHƯƠNG,

– Căn cứ điều 129 (BLHS) Người nào có hành vi cản trở công dân thực hiện quyền hội họp, quyền lập hội phù hợp phù hợp với lợi ích của nhà nước và nhân dân, quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào đã bị xữ lý kỷ luật hoặc phạt hành chính về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt cảnh cáo cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến một năm,

* Chúng tôi lấy làm không vui khi phải làm thông cáo báo chí này để thông báo cho quí cơ quan đặc trách về nhân quyền và tự do tôn giáo quốc tế, các cơ quan truyền thông báo chí ngôn luận cũng như ngài thủ tướng chính phủ nguyễn Tấn Dũng và bộ trưởng công an Lê Hồng Anh được biết qua những hành vi vi phạm như sau :

2.HÌNH THỨC CẮT THÔNG TIN LIÊN LẠC CÔ LẬP BƯNG BÍT THÔNG TIN ĐƯỢC GỌI LÀ DO SỰ CỐ MẠNG VIỂN THÔNG


* Hiện nay chính quyền đã khoá sóng điện thoại số :0905504127 của chúng tôi, khi chúng tôi gọi đi thì bên kia nhận được, còn các nơi gọi về số máy của chúng tôi thì không nhận được, cho chúng tôi có nhờ một máy điện thoại hàng xóm gọi vào số máy 0905504127 của chúng tôi thì không có tín hiệu trả lời, còn máy của người hàng xóm thì tít nhanh có hàng chử máy bận , nhưng máy của chúng tôi vẫn nằm im không có ai gọi đến làm sao mà bận được, ngược lại chúng tôi lấy máy số 0905504127 của chúng tôi gọi lại cho máy của người hàng xóm thì chuông lại reo, Theo quí vị có phải số máy điện thoại của tôi bị cắt một chiều gọi đến và chỉ còn một chiều gọi đi không ?,Cho nên chính quyền cắt điện thoại kiểu này thì quá là vô tâm và thâm độc,

* Thứ nhất họ không cho các mối quan hệ của chúng tôi từ bên ngoài tiếp xúc với chúng tôi qua điện thoại

* Thứ hai, Họ đánh phá kinh tế gia đình chúng tôi, vì họ biết hoàn cảnh gia đình chúng tôi rất khó khăn,

* Thư ba họ nghe lén theo giỏi tôi nói những gì ? và gọi cho những ai ?

* Thứ tư họ không cho chúng tôi biết tin tức gì về các Mục sư _ truyền đạo cũng như các Hội thánh địa phương do tôi chăm sóc,

* Họ cho an ninh PA38 tỉnh Gialai đóng chót mắc võng canh giữ đêm ngày trước cỗng nhà chúng tôi và theo giỏi và cô lập gia đình chúng tôi trong nhiều tháng qua chưa đủ, nay họ chơi cái trò cắt điện thoại, tại sao chính quyền lại làm một việc vi hiến như vậy ? 

– Căn cứ điều 125 (BLHS) Người nào chiếm đoạt thư, điện báo, telex, fax hoặc các văn bản khác được truyền đưa bằng phương tiện viễn thông và máy tính hoặc có hành vi trái pháp luật xâm phạm bí mật hoặc an toàn thư tín điện thoại, điện tín của người khác đã bị xữ lý kỷ luật hoặc xữ phạt hành chính về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ một triệu, đến năm triệu đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến một năm,

3.HÌNH THỨC ĐẤU TỐ, DÙNG NHÂN DÂN ĐẤU TỐ ĐÁNH PHÁ TÔN GIÁO LÀ MỘT HÀNH ĐỘNG “ NÉM ĐÁ DẤU TAY”


* Chủ nhật ngày 16/09/2007, Công an thành phổ Pleiku và chính quyền xã Chư Á có khoản hơn 30 cán bộ công an, chính quyền đã triệu tập khản hơn 300 tín đồ tin lành tại Làng Pleimơnú để đấu tố chúng tôi (Mục sư Nguyễn Công Chính) cuộc đấu tố được xẫy ra khi chúng tôi vắng mặt vì chúng tôi phải “Trốn” ra để theo học một lớp mục vụ tai Sài gòn, chính quyền đã cho in ra nhiều tờ báo với nội dung vu khống phát tán khắp buôn làng, nhằm đánh hạ uy tin Mục sư Tin lành, trong khi đấu tố công an Gialai bắt ép các tín đồ phải ký vào bản cảm kết, bản cảm kết được chính quyền soản sẵn với nội dung, “ Chúng tôi không tiếp đón ông Nguyễn Công Chính”, phần cuối tờ cam kết có ghi “ Nếu gia đình nào tiếp đón ông Nguyễn Công Chính, khi cơ quan chức năng phát hiện được thì bắt luôn cả gia đình đó” trong buổi đấu tố chính quyền còn vu khống chụp mũ bôi nhọ nói xấu chúng tôi nhiều nội dung khác, Về việc chính quyền tổ chức đấu tố vắng mặt chúng tôi không chỉ một lần này, mà đã nhiều lần đấu tố trong nhiều làng từ năm 2004 cho đến nay, cứ nơi nào có Hội thánh do tôi quản nhiệm là nới đó có chính quyền tổ chức đấu tố đánh phá và bắt ép các Mục sư – Truyền đạo phải ký vào cam kết ly khai ra khỏi Mục sư lãnh đạo Giáo hội, dùng thông tin báo chí bôi nhọ đánh phá phân hoá chỉa rẽ các mối quan hệ giữa Mục sư với tín đồ./.(Xem các bản tường trình)

– Căn cứ điều 122 (BLHS) Người nào bịa đặt, loan tuyền những điều rõ là bịa đặt nhằm xúc phạm danh dự hoặc gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác hoặc bịa đặt là người khác phạm tội và tố cáo họ trước cơ quan có thẩm quyền, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm,
– Căn cứ điều 87 khoản a, b, c, d (BLHS)
A, Gây chia rẽ giữa các tầng lớp nhân dân,và các tổ chức xã hội
B, Gây hặn thù, kỳ thị, chia rẽ dân tộc, xâm phạm quyền bình đẳng trong cộng đồng các dân tộc Việtn nam
C, Gây chia rẽ người theo tôn giáo với người không theo tôn giáo, chia rẽ tín đồ tôn giáo với nhân dân, với các tổ chức xã hội
D, Phá hoại việc thưc hiện chính sách đoàn kết quốc gia,

Lưu ý : Phạm tội trong trường hợp ít nghiêm trọng thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm ? ?? 

4.HÌNH THỨC ĐÀN ÁP TÔN GIÁO BẰNG LỆNH MIỆNG CƯỞNG ÉP CÒN GỌI LÀ “LUẬT RỪNG” HAY “ LUẬT KHÔNG THÀNH VĂN”


* Vào ngày 19/09/2007 Công an huyện Đăkđao kết hợp chính quyền xã Iapét triệu tập 4 Mục sư – Truyền đạo thuộc Hội thánh tin lành Mennonite tại Làng Plei boongguai lên trụ sở UBND xã Iapét để thẩm vấn hù doạ và bắt ép viết bản cam kết như sau : ( xem bản tường trình số 2)

– Cấm không được tụ tập đông người nhóm họp
– Cấm không được sử dụng máy điện thoại di động
– Cấm không được quan hệ Mục sư NGuyễn Công Chính, & Mục sư nguyễn Hồng Quang, và cả Giáo hội tin lành Mennonite Việt nam,
– Nói xấu bôi nhọ các Mục sư lãnh đạo Giáo hội xúc phạm đến niềm tin tôn giáo,
– Cấm không được ra khỏi làng, không được đi đến các làng xã khác,
– Hù doạ khủng bố nói xấu lăng mạ
– Vu khống chụp mũ các Mục sư – Truyền đạo vi phạm điều 88 Bộ luật hình sự

– Căn cứ điều 68 (HP) Công dân có quyền đi lại và cư trú ở trong nước, có quyền ra nước ngoài và từ nước ngoài về nước,
– Cắn cứ điều 69 (HP) công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, có quyền được thông tin, có quyền hội họp, lập hội biểu tình theo qui định của pháp luật,
– Căn cứ điều 33 (BLDS) 1. Danh dự nhân phẩm, uy tín của cá nhân được tôn trọng và được pháp luật bảo vệ, 2. Không ai được xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác,

4.HÌNH THỨC CƯỞNG ÉP CAM KẾT LY KHAI MỤC SƯ LÃNH ĐẠO HOẶC KÝ BỎ ĐẠO ĐƯỢC GỌI LÀ ‘THU HOẠCH” :HAY “CHIẾN LỢI PHẨM “?


* Chúng tôi xin đề cập đến một số trường hợp bị đàn áp tôn giáo và nhân quyền ngay trong thời điểm bản báo cáo nhân quyền và tự do tôn giáo đã được các cơ quan truyền thông báo chí loan tải , để dẫn chứng một số chi tiết cho bản thông cáo báo chí này,

* Sau lớp học mục vụ các Mục sư – Truyền đạo về lại các tĩnh Cao nguyên trung phần, bị các phòng an ninh PA38 triệu tậânccs Mục sư – Truyền đạo lên cưởng ép làm bản THU HOẠCH (xem mẫu) hay còn gọi bản cam kết

* Công an. Đưa cho các Mục sư – Truyền đạo một bảng có tựa đề rất là hài ước “ BẢN THU HOẠCH” trong đó có ghi một số nội dung soạn sẵn và còn chừa lại một số ô trống có kẻ ngang để bắt ép các Mục sư – Truyền đạo phải tự tay mình viết vào với nội dung được công an hướng dẫn đọc cho viết, khi viết xong thì ký vào chổ cuối trang có chữ “NGƯỜI CAM KẾT”, Nếu có một Mục sư – Truyền đạo nào không chịu viết theo sự hướng dẫn của công an, thì ngay lập tức bị CÔNG AN đánh ngay, 

* Như trường hợp Msnc Y – Hoa quản nhiệm Hội thánh Plei boongguai ngày 26/8/2007 công an triệu tập ông và 9 ngưòi khác lên làm việc tại trụ sở UBND xã Iapét, 9 người kia bị cưởng ép phải vào “BẢN THU HOẠCH” và cam kết bỏ đạo, còn riêng trường hợp Msnc Y- Hoa không chịu viết vào “BẢN THU HOẠCH” cho nên công an đánh vào miệng làm dập môi chảy máu răng,

* Như trường hợp Mục sư Y – Djik hiện ở tại Làng Pleimơnú, vào ngày 29/09/2007 công an PA38, Gialai triệu tập lên thẩm vấn cưởn ép phải viết vào bản tường trình theo sự chỉ dẫn của ông Lê Công Thành ( ông Thành đọc Ms Djik viết theo) với nội dung kết tội cho Ms Djik về việc đi lại xuống Sài gòn tham gia lớp học mục vụ là vi phạm pháp luật, ông Ms Djik cho biết ông bị công an cưởng ép phải viết bản tường trình ngoài sự mong muốn của ông,

* Như trường hợp Msnc RahlanPunh, hiện ở tại Làng Plei Blo, vào ngày 29/09/2007 công an xã Adưk triệu tập lên thẩm vấn bắt ép phải từ bỏ Mục sư của mình, (Xem Bản phản đối)

– Căn cứ điều 299 (BLHS) Người nào tiến hành điều tra, truy tố, xét xử mà bằng các thủ đoạn trái pháp luật buộc người bị thẩm vấn phải khai sai sự thật gây hậu quả nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ sáu tháng đến ba năm,
– Căn cứ điều 309 BLHS) Tội mua chuộc, cưỡng ép người khác khai báo gian dối, cung cấp tài liệu sai sự thật, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến ba năm,

5. HÌNH THÚC DÙNG TÔN GIÁO ĐÁNH PHÁ TÔN GIÁO


* Căn cứ vào tờ báo Gialai do tác giã tên là “Hoàng Cư ‘ đăng tên các chức sắc tôn giáo có tên , Linh mục Phê rô Nguyễn Văn Đông (Giáo xứ Đức an) Pleiku, Msnc Siu Kim ( Tin lành Việtt nam) Pleiku ro’ Pleiku, Msnc Siu Pek ( Tin lành Miền nam) Pleiku ro’ Pleiku, tham gia với chính quyền đăng báo đấu tố chúng tôi,

* Có 2 Mục sư ( xin dấu tên một thời gian) trước đây là thành viên của Hiệp hội thông công tin lành các dân tộc Việt nam (VPEF), sau ngày 30/01/2006 Hiệp hội được thành lập, chính quyền đã tác động dùng 2 Mục sư này đánh phá Hiệp hội, đứng phía sau 2 Mục sư này là những Mục sư chốp bu quốc doanh này hiện đang (ở tại Sài gòn) và cả một hệ thống quyền lực chỉ đạo ngầm phía sau 2 Mục sư này cho nên 2 Mục sư này rất tích cực đánh phá các mối quan hệ của Hiệp hội chúng tôi, 2 vị này được chỉ đạo thành lập một Hiệp hội VPEF thứ 2 với 1 vài người Coppy danh xưng lấy tên là Hiệp hội thông công tin lành các dân tộc Việt nam (VPEF) nhằm đánh phá hạ uy tín của Hiệp hội VPEF chúng tôi, mới đây vào chủ nhật ngày 26/08/2007, 2 Mục sư này soạn sẵn 1 văn bản với nội dung vu cáo chụp mũ với những từ ngữ mà chúng ta thường đọc trong các tờ báo đấu tố của chính quyền, một văn bản được 2 hệ thống tham mưu “ Vu khống lên án chúng tôi lợi dụng Hiệp hội VPEF đưa tin lên mạng tham gia đấu tranh đòi nhân quyền và tự do tôn giáo cho các sắc tộc ” sau đó 2 Mục sư này mang văn bản đấu tố này đi khắp nơi kếu gọi các thành viên đại diện cho các sắc tộc ký vào bản đấu tố, nhưng các thành viên đại diện các sắc tộc ký tên đấu tố, nhưng không có ai ký vào bản đấu tố, kế hoạch của 2 Mục sư “quốc doanh” này bị các Mục sư đại diện cho các nhóm sắc tộc phát hiện, Hiện nay chúng tôi đã có tờ văn bản đấu tố của 2 vị quốc doanh này, Khi các Mục sư đại diện các sắc tộc nhìn thấy nội dung văn bản đấu tố này biết ngay là thủ đoạn âm mưu đen tối của những kẻ vô đạo đang núp bóng lợi dụng cơ hội đánh phá Hiệp hội, cho nên các Mục sư đại diện các sắc tộc không ai ký vào văn bản đấu tố của 2 ông nội quốc doanh, cho nên tờ văn bản đấu tố chúng tôi đang lưu giữ chỉ là nội dung đấu tố không có chử ký, Chúng tôi cũng tạ ơn Chúa vì Chúa ở cùng anh em và bảo vệ Hiệp hội VPEF ! Xin quí vị hãy cẩn thận với những loại hàng giã hàng nhái của các nhóm tôn giáo quốc doanh rẽ tiền nhằm đánh phá các tôn giáo thuần tuý chân chính, Sau năm 2000 hệ thống tôn giáo quốc doanh và hệ thống tôn giáo thuần tuý đang thuận hành và phát triển rõ rệt tại Việt nam, chính hai hệ thống tôn giáo này có hai chất lượng khác nhau và nó đã trở thành công cụ cho việc đàn áp tôn giáo và vi phạm nhân quyền suốt trong nhiều năm qua./.Nhân tiện qua bản thông cáo báo chí này, thay mặt Hiệp hội VPEF chúng tôi cũng thông báo với quí vị rằng ở tại Việt nam hiện nay chỉ có một Hiệp hội VPEF do chúng tôi thiết lập và đang điều hành, ngoài ra không có 1 Hiệp hội VPEF nào khác, Nếu có Hiệp hội VPEF thứ 2 xuất hiện thì quí vị biết ngay đó là Hiệp hội VPEF giã hiệu dõm quốc doanh, cho nên chúng tôi thông báo để quí vị đề phòng khỏi nhầm lẫn../.

– Căn cứ Kinh thánh (châm ngôn, 6: 16-19) (16)Có sáu điều Đức Giê Hô Va ghét, và có bảy điều Ngài lấy làm gớm ghiếc(17) Con mắt kiêu ngạo, lưỡi dối trá, tay đỗ huyết vô tội,(18) Lòng toan những mưu ác, chơn vội vàng chạy đến sự dữ,(19) Kẻ làm chứng gian và nói điều dối, cùng kẻ gieo sự tranh cạnh trong vòng anh em,/,
– Căn cứ luật pháp ( điều 121, 122 BLHS) Tội vu khống & Làm nhục người khác

6 HÌNH THỨC TỊCH THU DỤNG CỤ TÀI SẢN HAY CƯỚP DỤNG CỤ TÀI SẢN


* Ngày 16/8/2006 công an Peleiku vào nhà Ms Nguyễn Công Chính lập văn bản tịch thu 259 cuốn Kính thánh tiếng Jarai đến nay hơn 1 năm không chịu trả lại, đến ngày 20/11/2006 UBND thành phố Pleiku còn ra một quyết định bắt chúng tôi phải nộp phạt 7.500.000đ ( Bãy triệu năm trăm ngàn đồng) 

* Cũng ngày 16/08/2006 công an Pleiku thu 1 xe honđa Dreem, 1Cà vẹt, 1 bằng lái, 1 giấy CMND của Mục sư Y-Djiks đến nay vẫn không chịu trả lại,

* Vào ngày 04/08/2006 Công an giao thông thành phố Pleiku mai phục chặn bắt xe honđa Suzuki của chúng tôi, chúng tôi đã làm khiếu nại theo nghị định 152/CP nhưng công an giao thông Pleiku không chiẹu trả xe lại cho chúng tôi,

* Ngày 20/12/2006 công an Pleiku thu xe Dreem cua Cs A-Lương ở tại Làng Plei hai, phường Lê Lợi, kon tum, khi anh đên thăm gia đình chúng tôi thì bị công an Pleiku bố trí công an giao thông mai phục chặn bắt, biết rằng anh Lương vẫn đầy đủ giấy tờ để lưu hành xe honđa, công an Pleiku giữ cho đến nay vẫn không chịu trả lại, như anh Nguyễn Minh Vĩnh ở Yaly, anh A- Thung ở Kổnbàng, Msnc, Y-Yăn, ở Pleimơnú, Ms YM Nói, Ms SiuHYom ở Đakđoa, anh Nguyễn Thành Sơn ở 224 cách mạng T8 Hoa lư, A _Kơng ở Đak hà, Ralanlâm ở Pleimơnú…. những người này khi đến thăm nhà tôi đều bị công an Pleiku chặn giữ xe, và bị công an bắt viết cam kết không được vào thăm gia đình chúng tôi nữa, ngay chính em ruột của chúng tôi là ông Nguyễn Thành Sơn , từ Yaxia, Sa thầy đến thăm cũng bị công an Pleiku bắt đưa lên phường thẩm vấn và trúc xuất về trong đêm,

* Ngày 14/08/2006 công an phường Yên thế thu giữ của tôi một xe hon đa Wai đến nay vẫn không chịu trả lại,

* Vào ngày 13/09/2006 công an Pleiku bắt tôi tại tiệm Internet sơ 4 Nguyễn Viết Xuân, thu của chúng tôi 1 máy ảnh, 1 điện thoại di đông, 1 máy ghi âm, 1 thẻ chứng nhận Mục sư, và các giấy tờ tuỳ thân khác,

* Đêm 11/10/2006 tôi ra bến xe Pleiku để đi vào Sài gòn để dự đám tang của em vợ Mục sư Quang, khi ra đến bên xe Pleiku công an Pleiku bố trí công an giao thông mai phục chặn xe Foor 15 chổ ngồi do anh Hải làm tài xế, sau đó công an Pleiku lục soát thu của tôi một điện thoại di động, sau đó áp giải tôi về và dùng nhục hình đáng đập chúng tôi,

* Ngày 12/10/2006 công an Pleiku chăn đường thu của chúng tôi 2 máy điện thoại di động, 1 thẻ chứng nhận Mục sư, 1 usb, 1 giấy khai sinh, 1 giấy báo mất chứng minh và các sách thần học khác,

– Căn cứ điều 141 (BLHS) Tộị chiếm giữ tài sản trái phép
– Căn cứ điều 41 (PLXL, Vi phạm hành chính) Thì hành vi công an ngang nhiên thu giữ của công dân không có quyết định tịch thu hoặc không có quyết định của toà án mà thu giữ tài sản của công dân quá thời gian qui định là vi phạm pháp luật nghiêm trọng,


7. HÌNH THỨC ĐÓNG CHÓT CACH GÁC THEO GIỎI DÙNG NHỤC HÌNH ĐÁNH ĐẬP VU KHỐNG CHỤP MŨ ĐỐI VỚI CHỨC SẮC TÔN GIÁO


* Ngày 09 đến ngày 14/05/2006 Hội thánh tin lành Mennonite Pleiboongguai kiên ăn cầu nguyện trong 7 ngày, công an vu khống cho Hội thánh đốt áo quần và tiền bạc sau đó vào ngày 24/06/ 2006 chính quyền Gialai bắt Ms RahlanChel đi trại cải tạo tại đâk tân, Đăklăk thơi gian 2 năm,

* Cũng vào đêm 14/05/2006 chúng tôi và Ms Djik trên đường từ Hội thánh Pleiboongguai về bị công an huyện đakđoa chặn đường mai phục, có hơn 20 người truy đuổi chúng tôi trong đêm tôi giữa rừng cao su, trong số 20 người tôi được biết tên ông Nguyễn Văn Hoan là công an huyện Đăkđoa chỉ đạo việc chặn đường truy đuổi này, Ms Djik thì trèo lên cây ngủ còn chúng tôi thì chạy thoạt về nhà lúc 2h sáng,

* Vào ngày 05/09/2006 công an PA.38 Gia lai triệu tập chúng tôi lên trụ sở công an phường Hoa lư thẩm vấn chụp mũ dùng nhục hình đánh đập tra tấn chúng tôi, ngưòi dùng nhục hình đánh đập chúng tôi lúc bây giờ là trung tá RalanLâm trưởng phòng PA38 công an tĩnh Gialai, sau khi dùng nhục hình đánh đập chúng tôi xong, thì ông RahlanLâm được phong hàm thượng tá lên làm phó giám đốc sở công an Gialai, 

* Đêm 11/10/2006 Bà Võ Thị Thu Hiền, ông Dương, Thọ và một số công an khác, dùng nhục hình đánh hội đồng chúng tôi tại trụ sở công an phường Hội phú, nhưng không có cơ quan nào lên tiếng can thiệp,

* Ngày 28/12/2006 Bà Võ Thị Thu Hiền tổ chức hội đồng chót cửa đánh chúng tôi trên lầu 2 trụ sở công an phường Hoa lư,

* Vào ngày 20/12/2006 ông Dương và ông Thọ an ninh PA38 công an tĩnh Gialai chặn đường đánh chúng tôi tại ngã ba Hoa lư ( Trước trụ sở công an phường Hoa lư)

Ngày 8/3/2007 công an Gialai tuỳ tiện xô cổng xông vào nhà cưởng ép chúng tôi lên trụ sở công an Hoa lư dế thẩm vấn sách nhiễu, trong lức công an vào bắt tôi bỏ lên xe uoat chở đi, các công an cũng lôi vợ của chúng tôi là bà Trần Thị Hồng ra đường và đánh đập vợ tôi trong ngày 8/3,

* Chũng từ ngày 1/3/2007 cho đên nay công an PA38 tĩnh Gialai đóng chót trước nhà móc võng canh gác và theo giỏi cô lập gia đình chúng tôi cho đến nay, Công an làm cho hàng xóm hiểu lầm gia đình chúng tôi , hành vi công an đóng chót canh gác uống rượu đánh bài làm mất an ninh trật tự trong khu phố là một hành vi vi phạm pháp luật,

* Ngày 29/09/2007 ông RahlanThảo đi theo giỏi tôi, và dùng nhiều lời nói bất thiện thách thức làm ảnh hưởng đến tinh thần niềm tin và các sinh hoạt cuộc sống gia đình chúng tôi,

– Căn cứ điều 68 (HP) Công dân có quyền tự do đi lại và cư trú ở trong nước,
– Căn cứ điều 124(BLHS) Tội xâm phạm chổ ở của công dân “ Phạt tù từ ba tháng đến một năm”
– Cuăn cứ điều 298 (BLHS) Tội dùng nhục hình đối với nhân dân,”Phạt tù từ sáu tháng đến ba năm”
– Căn cứ điều 121 (BLHS) Tội làm nhục người khác, “Phạt tù từ ba tháng đến hai năm”

LỜI PHẢN ĐỐI :


1. Phản đối về việc công an ngang nhiên vi phạm pháp luật, lợi dụng chức vụ quyền lực, dùng nhục hình hà hiếp chà đạp nhân phẩm và đánh đập nhân dân mà không được luật pháp xử lý,

2. Phản đối về việc công an đã cưởng ép các Mục sư – Truyền đạo và các tín hưu tin lành ký vào đơn cam kết ly khai ra khỏi Mục sư của mình, vì đây là một việc làm thiếu lương tâm, vi phạm quyền tư do tín nhưỡng tôn giáo và chính sách đoàn kết dân tộc,

3. Phản đối về việc công an lập chót canh gác theo giỏi mai phục bắt tịch thu xe máy và giấy tờ tuỳ thân, ngăn chặn cản trở các mối quan hệ giữa Mục sư và tín hữu tin lành, gây hiểu lầm làm mất an ninh trật tự trong khu phố,

4. Phản đối về việc công an chính quyền Gialai lợi dụng phương tiện truyền thông báo chí địa phương, in ấn thông tin báo chí với những nội dung vu khống bịa đặc chụp mũ đánh phá hạ uy tín Mục sư tin lành, nhằm phân hoá niềm tin trong các Hội thánh địa phương,

5 Phản đối về việc công an chính quyền Gialai tổ chức đấu tố Mục sư tin lành, phát tán thông tin sai trật, nói xấu bôi nhọ đánh phá hạ uy tín, bắt ép tín hữu kí vào cam kết ly khai và không cho tiếp xúc Mục sư,

6. Phản đối về việc công an, tịch thu kinh thánh, tài sản, dụng cụ phương tiện, văn bằng giấy tờ tuỳ thân của công dân quá thời hạn không chịu giải quyết trả lại, và không có quyết định chính thức tịch thu của cơ quan có thẩm quyền hoặc quyết định của cơ quan toà án phê chuẩn,

7.Phản đối về việc công an Gialai đã có hành vi vi phạm nhân quyền và tự do tôn giáo, mà không được luật pháp và chính phủ ngăn chặn,
Thay mặt cộng đồng tín hữu Tin lành Mennonite tại Cao nguyên trung phần Việt nam & Hiệp hội thông công Tin lành các sắc tộc Việt nam, cực lực lên tiếng phản đối về hành vi vi phạm nhân quyền và tự do tôn giáo của công an Gialai, 

Chúng tôi kêu gọi Bộ công an Việt nam phải có trách nhiệm giải quyết các sai phạm đối với các công an cấp dưới của mình về các hành vi vi phạm pháp luất đối với nhân dân, Chúng tôi cũng yêu cầu có trách nhiệm giải quyết trả lại tài sản, dụng cụ phương tiện, giấy tờ tuỳ thân cho nhân dân, vì đó là tài sản của nhân dân…Xin chấm dứt ngay trình trạng đóng chót canh giũ theo dõi, đấu tố bôi nhọ, chia rẽ các Hội thánh tin lành và ngưng ngay tình trạng và hà hiếp sách nhiễu cưởng ép nhân dân làm những việc trái với luật pháp./.

Chúng tôi kêu gọi cầu chính phủ Việt nam, phải có trách nhiệm bảo vệ mọi quyền lợi hợp pháp của công dân, đặc biệt đối với tình trạng sinh hoạt tôn giáo bị các lực lượng công an địa phương dùng nhục hình sách nhiễu ngăn chặn, đấu tố xúc phạm đến nhân phẩm đao đức của nhân dân ,/.

Chúng tôi cũng kêu gọi Chủ tịch nước cũng phải có trách nhiệm với nhân dân, khi quyền lợi của họ bị mất, danh dự của họ bị chà đạp, và các quyền tự do của họ bị xâm phạm,

Chúng tôi cùng kêu gọi đến Quốc hội Âu châu & Quốc hội Hoa kỳ, vì hoà bình của nhân loại, gia trị của bản tuyên ngôn nhân quyền, và mối quan tâm chung của con người, xin các chính khách hãy quan tâm đên chúng tôi,/.

Chúng tôi cũng kêu gọi các Uỷ ban bảo vệ nhân quyền & và tự do tôn giáo cũng quan tâm đặc biệt đến tình trạng khổ nạn của chúng tôi,/.

Chúng tôi cũng kêu gọi đến các cơ quan truyền thông báo chí, truyền hình quốc tế và các ký giã cũng quan tâm các Hội thánh tin lành Mennonite vung Cao nguyên trung phần cũng như Hiệp hội thông công các sắc tộc của chúng tôi,/.

Chúng tôi cũng kêu gọi đến cộng đồng cơ đốc nhân trên thế giới và trong nước, cũng vì tình yêu thương trong cưư Chúa Jêsus christ mà cầu nguyện cho chúng tôi, “ Hẫy nhớ những kẻ mắc vòng xiềng xích, như mình cũng phải xiềng xích với họ, lại cũng hãy nhớ những kẻ bị ngược đãi, vì mình cũng có thân thể giống họ” (Hêb, 13:3) “ Sự cầu nguyện của quí vị ! sẽ bẻ những xiềng hung ác, mở những trói của ách, thả cho kẻ bị ức hiếp được tự do, chia bánh cho kẻ nghèo’ (Êsai, 58:6-7)

Chúng tôi xin trân trọng và mong sự uqan tâm của của các vị lãnh đạo chính phủ hãy sớm giải quyết những khổ nạn cho nhân dân, các chính khách, các Uỷ ban nhân quyền và tự do tôn giáo, các cơ quan báo đài truyền thông, các ân nhân, các ký giã, cộng đồng Tin lành trên thế giới hãy quan tâm và cầu nguyện cho chúng tôi./

Trân trọng cảm ơn và đa
(Chủ tịch ) (thư ký)
Ms. Nguyễn Công Chính Ms. Y-Djik

Các bản tường trình được sao sang bản word

BẢN TƯỜNG TRÌNH (BẢN SAO SỐ 1)


Tôi tên : Mục sư. Y-Djik sinh năm 1964
Hiện đang cư trú tại : Pleimơnú, Chư Á, TP.Pleiku.Gialai


Vào ngày 26/09/2007. Lúc 8h công an tĩnh Gialai mời tôi đến trụ sở công an tĩnh Gialai, để làm việc tên là “Trung tá Đỗ Văn Tiên” trưởng phòng bảo vệ chính trị 4 ( PA.38 tĩnh Gialai) mời tôi đến gặp ông Lê Công Thành, PA38 để làm việc,

Nội dung làm việc:


Ông Thành hỏi tôi về việc chúng tôi đi vào TP.Hồ Chí Minh vào ngày 4/9/2007 để học lớp khoá mục vụ do Giáo hội Tin lành Mennonite Việt nam tổ chức huấn luyện các Mục sư-Truyền đạo đến ngày 22/09/2007 chúng tôi trở về Gialai,

Ông Thành giải thích cho tôi về việc đi xuống thành phố “ Không có xin phép chính quyền địa phương và đăng ký tạm trú tạm vắng” (1) Ông Thành hỏi tôi về việc Hiệp hội thông công Tin lành Tin lành các sắc tộc Việt nam,

Ông Lê Công Thành làm việc với tôi trong ngày 26/09/2007, “ Ông buộc tôi phải viếc lại bản tường trình về việc tôi đi vào Thành phố học khóa” (2) mục vụ

Tôi đã viết lại bản tường trình “theo sự chỉ dẫn của ông Lê Công Thành, đọc cho tôi viết” (3) một bản tường trình mà tôi đã viết ra “để nhận cái sai của tôi” (4) vì đi xuống thành phố Hồ Chí Minh không có xin phép, đăng ký tạm trú tạm vắng, Tôi đã nhận cái sai của tôi về việc đi lại không dăng ký tạm trú tạm vắng, tôi phải chịu trách nhiệm trước pháp luật,

“Những lời tôi viết trong bản tường trình không phải theo sự mong muốn của tôi mà là theo sự chỉ dẫn của ông Lê Công Thành đọc cho tôi viết ra bản tường trình”(5)

“Xin quí tôi tớ Chúa cầu nguyện cho tôi vì tôi thiếu sự hiểu biết về pháp luật”(6)

Pleimơnú ngày 26/09/2007
Người viết bản tường trình,
(ký tên)
Ms.Y – Djik

Ghi chú : Người chịu trách nhiệm sao y bản chính, Ms. nguyễn Công Chính

—————————————————————————

BẢN TƯỜNG TRÌNH (BẢN SAO SỐ 2)

Chúng tôi gồm có tên là :

1. Chấp sự : Y – Hoan sinh năm 1972
2. Chấp sự : Y – Thô sinh năm 1979
3. Chấp sự : Y – Theh sinh năm 1972
4. Chấp sự : Y – Huich sinh năm 1974
Hiện thường trú tại : Plei Boongguai, xã Iapét, huyện Đăkđoa, tĩnh Gialai
Dân tộc : Jarai, Tôn giáo : Tin lành

Trong thời gian qua, vì chúng tôi đã bị chính quyền mời lên làm việc tại UBND xã Iapét, huyện Đăkđoa có việc sau,

Lúc 8h sáng 19/9/2007, chúng tôi có giấy mời từ UBND xã Iapét gọi lên làm việc liên quan đến theo đạo Hội thánh Tin lành Mennonite,

“Lý do nhà nước cấm sinh hoạt tôn giáo tập trung đông người”(7) 

“Công an cấm chúng tôi sử dụng máy điện thoại để liên lạc với Mục sư Nguyễn Công Chính, Mục sư Nguyễn Hồng Quang Sài gòn,” (8)

“Công an nói với chúng tôi phải từ bỏ theo Mục sư Chính và Mục sư Quang và cũng bỏ theo đạo Tin lành Mennonite” (9)

“Họ nói theo Mục sư Chính Mục sư Quang, cả theo đạo hội Mennonite không phải là tin Chúa thật, họ nói đó là lật đổ chế độ cộng sản theo điều luật 88,” (10)

“ Họ cấm chúng tôi đi ra các xã, huyện và thôn làng khác, Nếu chúng tôi đi ra phải xin phép thôn xã” (11)

“Họ nói xấu Mục sư là người không tốt” (12)

Thời gian làm việc từ 8h sáng đến 2h buổi chiều cũng ngày 19/09/2007,

Công an làm việc với chúng tôi rất khó khăn,”Họ hù doạ và nói xấu chúng tôi” (13)

Các tên công an làm việc với chúng tôi :

1. Công an tăng cường ………..ông Tú
2. ………………………………ông Cường
3. ………………………………ông Trực
4. Trưởng công an xã…………..ông Dũng
5. Công an tăng cường…………ông Hoàn

Tong thời gian đó họ làm việc có “ chụp phim và quây Camera,” (14)

Chúng tôi làm bản tường trình này gữi lên các quý vị tôi tớ Chúa trong và ngoài nước cầu nguyện giúp đở cho chúng tôi,

Plei Boongguai ngày 20/09/2007
Người viết bản tường trình
(Ký tên)

Cs. Thô ,Cs Huich, Cs. Theh, Cs. Hoa

Ghi chú : Người chịu trách nhiệm sao y bản chính, Ms. nguyễn Công Chính

—————————————————————————-

BẢN PHẢN ĐỐI (BẢN SAO SỐ 3)


Về việc chính quyền vu khống đàn áp nói xấu Mục sư Nguyễn Công Chính


Chúng tôi là những tín hữu và ban chấp sự Hội thánh Mennonite Làng Blo, phản đối kịch liệt về việc “chính quyền bắt chúng tôi cam kết bỏ Mục sư và Hội thánh” (15) như sau :

1. Phản đối về việc chính quyền vu khống đàn áp nói xấu chúng tôi cầu nguyện từ ngày,
– Chống người thi hành công vụ
– Xé biên bản và đốt quần đốt áo,vvv…
2. Phản đối về việc chính quyền và trong “Nguyễn Quang Trung, cũng như Siu Kim phát tán thông tin nói xấu Mục sư Nguyễn Công Chính”(16)
3. “Phản đối về việc chính quyền bắt ép chúng tôi cam kết bỏ Mục sư Hội thánh Tin lành mennonite” (17)
Chúng tôi viết bản phản đối này là chúng tôi xin tớ Chúa cầu nguyện cho chúng tôi./.

Người viết lời phản đối
Ngày 29/09/2007
Msnc. RahlanPunh,
Cs.Gih, Cs Hoan, Cs. Ling, Cs Lak, Cs. Lip, Cs Huet, Cs, genh

Ghi chú : Người chịu trách nhiệm sao y bản chính, Ms. nguyễn Công Chính


MẪU ĐƠN BẮT ÉP CÁC TÍN ĐỒ THEO ĐẠO TIN LÀNH TẠI VÙNG CAO NGUYÊN TRÙNG PHẦN BỎ ĐẠO (BẢN SAO SỐ 4)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
“Độc lập tự do hạnh phúc”

BẢN THU HOẠCH (18)
Kính gữi – UBND xã Iapét
– Công an xã
Tôi tên………………………………………………………..Sinh năm……………………………….
Hiện ở tại :………………………………………………………………………Kính thưa quý cấp chính quyền
Sau một này được học tập về những vấn đề có liên quan đến việc tự do tín ngưỡng tôn giáo, âm mưu chia rẻ khối Đại đoàn kết của bọn phản động bên ngoài và những sai lầm về tụ tập, nhóm họp tin lành Đêga (19)

Cá nhân tôi nhận thấy (20):
:…………………………………………………….
Tôi xin cam kết : Nếu từ nay bản thân tôi có gì vi phạm, tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật,

IaPét, ngày…..tháng………năm.2007
Người cam kết

Ghi chú : Người chịu trách nhiệm sao y bản chính, Ms. nguyễn Công Chính

—————————————————————————–

TƯỜNG TRÌNH
V/v. Công an PA.38 Gialai theo giỏi đóng chót canh gác, cô lập ăn nói vô văn hoá đối với nhân dân, cũng như làm mất an ninh trật tự và gây chia rẽ mối quan hệ con người và con người trong khu phố 10 qua nhiều hình thức,


Vào lúc 8h ngày 29/09/2007, tôi đưa con trai tôi đến nhà trẻ Phượng uyên, đối diện siêu thị Coopmart đường cách mạng T8, phường Hoa lư, sau khi gữi con cho nhà trẻ xong, lúc 8h25 tôi đón xe ôm đến thăm nhà bác Nguyễn Hồng Quang 84 tuổi là một tín đồ tin lành ở 48 đường Tô Vĩnh Diện, cũng thuộc phường Hoa lư, vì bản thân bác Quang là một đảng viên lão thành cộng sản, bác cũng là một dân oan, vì hiện nay chính quyền đấu giá thanh lý tài sản nhà cửa của ông , Vì vợ chồng bác Quang đã khiếu kiện trong nhiều năm qua nhưng các cấp chính quyền vẫn chưa giải quyết thoả đáng để bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho gia đình bác Quang,

Khi bác xe ôm chở tôi đến nhà Bác Quang, thì tôi nhìn thấy một thanh niên khoản 25-27 tuổ,i đầu đội mũ bảo hiểm mầu đỏ, đi xe hon đa Cty 100 mầu đỏ mặc áp khoác mầu đen dừng xe trước nhà bác Quang đứng canh chừng tôi, 

Bác Quang (BQ) hỏi : Ai đứng ngoài vậy ? Xe ôm hả Mục sư Chính ?acM
Mục sư Chính (MsC) Dạ không ! công an Gialai theo giỏi tôi đó bác Quang !

BQ : Có tội thì bắt chứ ! công an gì mà làm ba chuyện ruồi bu vậy ? Để tôi ra coi thử ai !
BQ bồng đứa chấu ngoại lên 3 tuổi bước đến chổ anh CA đứng gác và ung dung hỏi chuyện, Anh làm gì đứng đây ? 
Công an (CA) : Dạ ! Cháu là công an tĩnh Gialai !
BQ : Tại sao anh theo giỏi ông Mục sư Chính ?
CA : Cháu làm theo lệnh cấp trên !
BQ : Vậy cấp trên ông nào ra lệnh vậy ?
CA : không phải chuyện của bác ! cho nên bác đừng quan tâm, vì ông đó là phản động,
BQ : Tôi biệt ông Mục sư Chính là một Mục sư, ông chỉ đi giảng đạo và làm điều lành, sao anh gọi ông Mục sư Chính là phản động, Nếu phản động tại sao anh không bắt truy tố mà cứ đi theo giỏi ổng hoài vậy ?

Câu chuyện giữa nhân viên công an và bác Quang làm tôi sốt ruột, cho nên tôi đến để tìm hiểu thêm về anh công an này,

Tôi nói (MsC) : Thôi bác Quang ơi ! nói với mấy ông này làm gì ? họ chỉ là lính cho nên cấp trên chỉ đâu thì làm đó, cho nên việc của các anh làm thì các anh cứ làm, làm cho đúng đừng có làm bậy làm càn, hơn nữa đề nghị anh đi xa xa ra, đừng đi gần tôi như vậy, vì các anh đi theo giỏi mà đi gần tôi như vậy là nhân dân đánh giá thấp ngành an ninh các anh đó ! vì có một loại động vật rất trung thành thường đi theo con người, anh biết loại động vật đó là con gì không ?

CA : Ừ tao đi theo mày đó ! mày làm gì tao !
MsC : Tại sao anh xưng mày tao với tôi ? tôi vẫn gọi anh bằng anh mà, bác Quang làm chứng giùm nhé! Tên công an này ăn nói hồ đồ quá !
CA : Bất cứ mày đi đến đâu tao theo mày đến đó !
MsC : Anh là ai ? Tại sao anh cứ đi theo theo giỏi tôi hoài vậy ?
CA : Tao là RahlanThảo em của RahlanLâm đây ! Mày đi xe thồ không ? khi nói câu này tên CA lái xe lạng lách vòng quanh ngã ba ghé vào quán phở ở gần nhà bác Quang vơi thái độ láo lếu rất côn đồ,
MsC : Thì ra anh là em của trung tá RahlanLâm, vậy ông RahlanLâm ra lệnh cho anh làm việc này phải không ?
CA : Mày hỏi để làm gì ! 
MsC : Tôi cảnh cáo anh không được gọi mày tao nữa nhe ! vì tuổi tôi gấp đôi tuổi anh, hơn nửa công an phải có tư cách của công an, “đối với dân kính trọng lễ phép” anh ăn nói với tôi như vậy có lẽ anh về ăn nói với cha anh cũng như vậy hay sao ? nói đến đây tên CA tái mặt im lặng bước vào tiệm phở để dấu mặt, vì có nhiều người dân xung quanh đang chú ý nhìn xem cầu chuyện,
MsC : Tôi vào thăm bác Quang chừng 10 phút, sau đó tôi ra về theo đường cũ, đến siêu thị Coopmart tôi định vào mua một ít thức ăn cho con, thì nhìn lại thấy tên CA lúc nẫy đứng ngoài cổng canh chừng , tôi nghĩ tên CA này quá lì lợm và trắng trợn không có ý thức trách nhiệm, cho nên tôi không vào mua thức ăn nữa mà tôi quây ra cổng để đi về,
CA : Ê sao không vào siêu thị mua đồ hả ? mầy sợ hay sao ?
MsC : Tuy là một Ms là kẻ tu hành nhưng tôi không thể nín chịu được nữa, tôi đến hỏi, anh nói gì xin anh nói lại và nói lớn lên cho tôi nghe lại thử,
CA : Tao hỏi mầy sao không mua đồ !
MsC : tôi có mua đồ hay không mua đồ đâu có liên quan gì đên anh ! sao anh cứ đi theo tôi hoài vậy,? tại sao anh không đi theo các quan lớn để bảo vệ xem họ có tham nhũng ăn chơi phung phí hay không ?
CA : chuyện đó có người lo !
MsC : Anh đã đóng chót gác nhà tôi suốt cả năm nay chưa đủ hay sao mà bây giờ anh còn theo giỏi tôi như vậy ! Các anh đã tịch thu xe cộ phương tiện tài sản giấy tờ tuỳ thân không trả cho tôi, anh còn để cho tôi đi làm ăn kiếm sống nuôi vợ nuôi con và chăm lo công việc Giáo hội, Nếu các anh muốn gác muốn theo giỏi thì các anh ra trường sa hoàng sa biên giới hải đạo lăng ông HCM mà làm nhiệm vụ theo giỏi canh gác? Lúc này có các bác xe ôm và bà con dân chúng tập trung rất đông, cho nên tên CA im lặng nổ máy xe hon đa bỏ chạy,

Bác xe ôm nhanh tay dùng điện thoại di động chụp lại được tấm ảnh của tên CA, tôi cũng kịp ghi lại được số xe hon đa của tên CA là (81H3-7551) Công an giao thông Pleiku bắt xe chuyên nghiệp có lẽ sẽ biết chiếc xe này ! Và hy vọng ông Giám đốc sở công an Gia lai sẽ kết hợp với ông Lê Hồng Anh Bộ trưởng bộ công an Việt nam sẽ biết cách xử lý tốt việc này, Bộ công an cũng biết cách dạy dỗ các công an viên của mình về cách ăn nói hành xử đối với nhân dân, nhất là công an nhân dân là đội ngũ tin cậy của đảng và nhân dân làm đúng 6 Bác Hồ dạy “ Đối với nhân dân phải kính trọng lễ phép kiểu như vậy hay sao ?” ( Nhìn trái biết cây) chính quyền luôn ca tụng rằng :” công an nhân dân là đầy tớ của nhân dân”, nhân dân là ông chủ của công an, nhưng cách làm của đày tớ cứ đóng chót canh nhà ông chủ hoặc đi theo giỏi ông chủ kiểu như vậy thì mất lịch sự quá ! Có lúc vui thì đầy tớ đi theo theo giỏi, lúc buồn thì đầy tớ đánh chữi mắng ông chủ, cho nên chúng tôi không cần có loại đầy tớ như vậy ! xin thông cảm cho./.

Người tường trình

Ms. Nguyễn Công Chính

Bài Khác

AfrikaansAlbanianAmharicArabicArmenianAzerbaijaniBasqueBelarusianBengaliBosnianBulgarianCatalanCebuanoChichewaChinese (Simplified)Chinese (Traditional)CorsicanCroatianCzechDanishDutchEnglishEsperantoEstonianFilipinoFinnishFrenchFrisianGalicianGeorgianGermanGreekGujaratiHaitian CreoleHausaHawaiianHebrewHindiHmongHungarianIcelandicIgboIndonesianIrishItalianJapaneseJavaneseKannadaKazakhKhmerKoreanKurdish (Kurmanji)KyrgyzLaoLatinLatvianLithuanianLuxembourgishMacedonianMalagasyMalayMalayalamMalteseMaoriMarathiMongolianMyanmar (Burmese)NepaliNorwegianPashtoPersianPolishPortuguesePunjabiRomanianRussianSamoanScottish GaelicSerbianSesothoShonaSindhiSinhalaSlovakSlovenianSomaliSpanishSudaneseSwahiliSwedishTajikTamilTeluguThaiTurkishUkrainianUrduUzbekVietnameseWelshXhosaYiddishYorubaZulu